Aquest web utilitza cookies pròpies i analítiques. Si segueixes navegant, estàs acceptant l'ús que fem d'aquestes. Pots canviar la cconfiguració de les cookies en qualsevol moment.

Acceptar Més informació

APEJUC - Associació de Perits Judicials de Catalunya

Política de privacitat

Associació de Perits Judicials de Catalunya

Política de privacitat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’Associació de Perits Judicials de Catalunya (en endavant “APEJUC”), amb CIF G64106925 i domicili al carrer Advocat Cirera, nº 8-10, 4t, despatx 44/45, 08201 Sabadell (Barcelona), l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o els formularis del lloc web, quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat o no automatitzat, amb les següents finalitats:

En cas que ens escrigui sol·licitant qualsevol informació o completi els formularis de contacte destinats a aquest efecte, les seves dades seran utilitzades per gestionar la seva sol·licitud i oferir-li la informació adequada, així com per posar-nos en contacte amb vostè

A més, i llevat que ens indiqui el contrari, en acceptar aquesta Política de Privacitat, consent la tramesa de comunicacions comercials pròpies o de tercers relacionats amb APEJUC per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic.

No obstant, podrà configurar la recepció d’aquestes recepcions en qualsevol moment, segons s’indiqui en la pròpia comunicació o bé enviant-nos un correu electrònic a [email protected].

APEJUC compta amb els fitxers registrats en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i vetlla pel degut compliment d’aquesta normativa. Si vostè, té qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a [email protected].


Exercici de drets

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant petició escrita dirigida a l’adreça abans indicada o mitjançant el correu electrònic [email protected], acompanyat de còpia del seu DNI o un altre document oficial per tal de verificar i garantir la seva identitat i protegir les seves dades evitant que tercers no autoritzats accedeixin als mateixos.


Idioma

L’idioma aplicable a aquestes Condicions és el català. Si se li han ofert versions d’aquesta Política de Privacitat en altres idiomes, ha estat per a la seva comoditat i accepta expressament que les mateixes es regiran sempre per la versió en català.

Si hi ha alguna contradicció entre el que diu la versió en català d’aquestes Condicions d’Ús i el que diu la traducció, en tot cas prevaldrà la versió en català

Necessites fer un peritatge professional?

Perits justos, capaços d’efectuar peritatges, valoracions pericials i repartiments equitatius.

Contractar un perit